logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Barbara Majchrzycka
Rada Sołecka:
1. Maciej Kamiński
2. Danuta Lubczyńska
3. Wojciech Kossakowski
4. Angelika Szaroleta-Lisak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 13:14:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/05/2011 12:15:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (03/06/2019 09:51:12)