logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Szymon Łuczka
Rada Sołecka:
1. Kamil Bartkowiak
2. Paweł Glinkowski
3. Kinga Kaźmierczak
4. Katarzyna Krzewińska
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 13:14:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/05/2011 12:15:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (18/04/2016 12:31:29)