logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Kazimierz Wróbel
Rada Sołecka:
1. Robert Cieleński
2. Zdzisław Gierek
3. Zdzisław Kurek
4. Maciej Lum
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 14:22:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2011 13:18:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (19/04/2016 11:07:17)