logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Dorota Domagała
Rada Sołecka:
1. Stanisława Młyńczak
2. Roman Organiściak
3. Arkadiusz Piwosz
4. Czesław Witczak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 14:40:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:58:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (19/04/2016 11:08:48)