logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Beata Tomczak
Rada Sołecka:
1. Wiesława Kędziora
2. Agata Mika
3. Dorota Plenzler
4. Eugeniusz Zieliński
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 14:54:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2011 13:18:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (19/04/2016 11:10:10)