logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Agnieszka Pokrywka
Rada Sołecka:
1. Elżbieta Karalus
2. Mirosław Knopkiewicz
3. Marian Krzyżaniak
4.
Marcin Lenicki
5. Agnieszka Skorupska

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 14:54:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2011 13:18:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (15/06/2019 07:28:30)