logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Marek Ignaszewski (w dniu 15.05.2019 r. złożył rezygnację z funkcji, co jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez członków Rady Sołeckiej)
Rada Sołecka:
1. Olga Balcerzak
2. Elżbieta Karalus
3. Marcin Lenicki
4. Agnieszka Skorupska
5. Zenon Słupiński
6. Wojciech Stachowski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 14:54:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2011 13:18:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (20/05/2019 11:32:49)