logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Agnieszka Gorzyńska
Rada Sołecka:
1. Wiesław Cieleński
2. Paweł Halaburda
3. Katarzyna Łagoda
4. Angelika Tomczak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 15:03:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2011 14:04:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (03/07/2019 07:37:28)