logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Agnieszka Gorzyńska
Rada Sołecka:
1. Wiesław Cieleński
2. Aleksandra Hoffmann (rezygnacja pismem z dnia 1.06.2017 r.)
3. Karolina Pol
4. Dorota Tomczak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 15:03:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/07/2011 14:04:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (01/06/2017 12:46:58)