logo
logo bip

                                                                                                                                                                                   Mosina, 18 października 2013 r.

 

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU

DO UDZIAŁU W II ETAPIE LICYTACJI USTNEJ II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DWUSTOPNIOWEGO NA NAJEM BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W MOSINIE, UL. DWORCOWA 3, NA DZIAŁCE NR EWID. 1933/9, NA OKRES 10 LAT, OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R.

 

Na podstawie § 4 ust. 9 Zarządzenia nr GG.00501.438.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: warunków II przetargu i ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r., na okres 10 lat, Komisja Przetargowa informuje:  

 

  1. w dniu 15.09.2013 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostały złożone dwie koperty ze zgłoszeniami uczestnictwa w przetargu na najem budynku w Mosinie, ul. Dworcowa 3;
  2.  po dokonaniu weryfikacji załączonej do zgłoszeń uczestnictwa w przetargu dokumentacji, Komisja Przetargowa stwierdziła, że zgłoszenie uczestnictwa zostało dokonane przez oferentów:

a)    konsorcjum firm: Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS" Zbigniew Ewa Andrusiak, spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, w imieniu których działa lider konsorcjum, tj. Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, reprezentowany przez Ryszarda Matuszkiewicza;

b)    konsorcjum firm: „Medicomplex" Dariusz Zimowski, Krosinko, ul. Piaskowa 15A, 62-050 Mosina, „Mar-Max" Paweł Marciniak, 62-050 Mosina, ul. Chodkiewicza 15, w imieniu których działa „Medicomplex" Dariusz Zimowski, Krosinko, ul. Piaskowa 15A, 62-050 Mosina, reprezentowane przez Pana Dariusza Zimowskiego. 

 

Komisja Przetargowa stwierdza, co następuje:

  1. Oferent: konsorcjum firm: Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS" Zbigniew Ewa Andrusiak, spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, w imieniu których działa lider konsorcjum, tj. Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, reprezentowany przez Ryszarda Matuszkiewicza

spełnił warunki przetargu i został zakwalifikowany do II etapu  licytacji ustnej - II przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na działce nr ewid. 1933/9, na okres 10 lat, od 1 stycznia 2014 roku;

  1. Oferent: konsorcjum firm: „Medicomplex" Dariusz Zimowski, Krosinko, ul. Piaskowa 15A, 62-050 Mosina, „Mar-Max" Paweł Marciniak, 62-050 Mosina, ul. Chodkiewicza 15, w imieniu których działa „Medicomplex" Dariusz Zimowski, Krosinko, ul. Piaskowa 15A, 62-050 Mosina, reprezentowane przez Pana Dariusza Zimowskiego

nie spełnił warunków przetargu i nie został zakwalifikowany do II etapu  licytacji ustnej - II przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na działce nr ewid. 1933/9, na okres 10 lat, od 1 stycznia 2014 roku;