logo
logo bip
Rejestr nieruchomości gminnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (05/04/2013 11:20:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 11:46:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Sobkowiak (05/04/2013 11:20:24)
Zestawienie obrotu mieniem gminnym wg stanu na dzień 31. 12.2011 r.
Stan mienia na dzień
31.12.2010 r.
Mienie przejęte
Mienie sprzedane
Różnice pow. i wartości powstały w wyniku podziału gruntów
Sta na dzień
31.12.2011 r.
 
Rodzaj
mienia
 
 
Powierzch.
  m2
 
  Wartość w zł
 
Pow.
m2
 
Wartość
     w zł
 
Pow.
m2
 
Wartość w zł
 
Pow.
m2
 
Wartość w zł
 
Pow.
m2
 
Wartość w zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aktywizacja
gospodarcza
 
 4 277 782
 
  22 618 965,25
 
       1335
 
     92 127,42
 
           47 393
 
    364 630.42
 
      - 7101
 
    - 49 923,00
 
 4 224 623
 
    22 296 539,25
Budowlana
Zabudowana
   
      81 179         
 
       609 016,00
 
       1388
 
    10 771,00
 
             7 778
 
       58 331,00
 
-
 
-
 
      74 789
 
         561 456,00
 
Budowlana
 
   900 101
 
    6 749 499,00
 
       -
 
         -
 
          54 760
 
    374 827,00 
 
   + 53 551
 
 + 564 142,00
 
   898 892
  
      6 938 814,00  
 
Droga
 
2 301 406
 
  17 341 882,91
 
   99 574
  
3 251 299,01
 
               407
 
        3 149,00
 
   + 41 507
 
+ 274 970,00
 
2 442 080
 
    20 865 002,92
 
Grunty inne
 
   201 923
 
    1 408 394,00
 
      -
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
   201 923
 
      1 408 394,00  
 
Gruntu rolne
 
   449 505
 
    1 048 341,00   
 
      -
 
-
 
           6 649
 
      15 027,00
 
  - 77 633
 
- 175 450,00
 
   365 223
 
         857 864,00
 
Klub
 
Klub,  zieleń publiczna
 
        1 580
      
        4 571
 
        12 561,00
 
        36 336,00
 
      -
 
      -
 
-
 
-
 
-
 
2 346
 
-
 
    11 730,00
 
-
 
 
+ 19 946
 
-
 
 + 99 730,00
 
      1 580
 
    22 171
 
           12 561,00
 
         124 336,00
 
Lasy
 
     90 730
 
     635 110,00
 
      -
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
    90 730
 
         635 110,00
 
Ogrody działkowe
 
   126 855
 
  1 268 550,00
 
 
      -
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
  126 855
 
     1 268 550,00
 
Place zabaw
 
ter.rekreacyjne
 
         1 003
 
     138 919
 
            7 974,00
 
    1 337 160,00
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
         1 003
 
    138 919
 
             7 974,00
 
     1  337 160,00
 
Ujęcie wody
 
            395
 
            1 775,00
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
            395
 
             1 775,00
 
Wspólnota
mieszkaniowa
 
 
      12 758
 
 
          96 685,00
 
 
-
 
 
-
 
 
               391
 
 
              3 932
 
 
- 92
 
 
     - 612,00
 
 
      12 275
 
 
           92 141,00
 
Zabudowa letniskowa
 
 
           679
 
 
           5 432,00
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
            679
 
 
             5 432,00
 
Zieleń publiczna
 
 
    695 305
 
 
   1 955 574,20
 
 
         312
 
 
     16 424,00
 
 
-
 
 
-
 
 
- 27 866
 
 
 - 138 672,00
 
   
   667 751
 
      1 833 326,20
 
 
RAZEM
 
9 284 691
 
 55 133 255,36
 
 102 609
 
3 370 621,43
 
       119 724
 
    831 626,42
 
   + 2312
 
+ 574 185,00
 
 9 269 888
 
 58 246 435,37
 
 
Sporządził:
E. Jędrzejczak
Insp. ds. Geodezji i Nieruchomości
Tel. 8 109579
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (22/05/2012 12:59:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (22/05/2012 13:07:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Sobkowiak (22/05/2012 12:59:47)
                                                                                Mosina, dnia 21 września 2011r.
GG.0301.51.2011.EK
 
 
Pan
Waldemar Waligórski
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Mosinie
 
 
         Stosownie do § 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVIII/330/05 z dnia         31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina w załączeniu do niniejszego pisma przedkładam sprawozdanie z realizacji nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina celem zapoznania radnych Rady Miejskiej.
Przedmiotowe sprawozdania obejmują:
Załącznik Nr I     -   Sprawozdanie w zakresie zbywania mienia.
Załącznik Nr II   -   Sprawozdanie w zakresie nabywania mienia:
 1. wykup gruntów w celu realizacji zadań publicznych
 2. przejętych z mocy prawa, na własność Gminy Mosina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr I
 
SPRAWOZDANIE ZE ZBYWANIA MIENIA GMINY MOSINA
W TRYBIE PRZETARGOWYM
w okresie od 18 marca 2011r. do dnia 21 września 2011r.
 
Miejscowość
Nr działki
Powierzchnia w m²
cena brutto
(zł)
Mosina
ul. Strzelecka
2724/128
9479
1.650.733,80
Mosina
ul. Brzechwy
2773/2,2773/3,2774/1,2774/2
1427
185.730,00
Dymaczewo Stare
97/6
802
79.950,00
Dymaczewo Stare
97/4, 97/6
1604
159.900,00
Mosina
rej. ul. Gałczyńskiego
2167/9, 2167/13
34251
1.617.450,00
Mosina
ul. Konopnickiej
34/24
3960
986.460,00
Mosina
rej. ul. Konopnickiej
2622/40
2346
145.755,00
Mosina
rej. ul. Konopnickiej
3252
1590
228.780,00
Mosina
ul. Gałczyńskiego
2779/7
1243
116.850,00
 
Razem sprzedaż w trybie przetargowym ……………….  5.171.608,80zł
 
 
 
 
SPRAWOZDANIE ZE ZBYWANIA MIENIA GMINY MOSINA
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
w okresie od 18 marca 2011r. do dnia 21 września 2011r.
 
 
Miejscowość
Nr działki
Powierzchnia w m²
cena brutto
(zł)
Mosina
1909/3 na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
33
4.920,00
Krosinko
141/29 na rzecz AQUANET S.A.
525
52.890,00
 
 
 
 
 
Załącznik Nr II
 
 
SPRAWOZDANIE Z NABYWANIA MIENIA GMINY MOSINA
 
w okresie od 18 marca 2011r. do dnia 21 września 2011r.
 
I. Wykup gruntów w celu realizacji zadań publicznych
 
Miejscowość
Przeznaczenie gruntu
Numer
działki
Powierzchnia w m²
Cena wykupu
  (zł)
Krosinko
droga ; pod budowę przepompowni ścieków
141/28, 141/29
679
57.560,42
Rogalinek
ścieżka rowerowa
248/17, 248/19, 248/21, 248/23
440
40.220,00
Pecna
poszerzenie drogi
406/15
137
3.540,30
Dymaczewo Stare
droga
125/4
184
3.783,00
Dymaczewo Stare
drogi
113/4, 113/11, 114/2, 115/13, 115/5, 115/7
2954
5.908,00
Mosina rej. ul. Wodnej
droga, zieleń publiczna
518/6,518/7
414
21.792,00
 
 
II. Przejętych z mocy prawa, na własność Gminy Mosina.
 
 
Miejscowość
Przeznaczenie gruntu
Numer działki
Powierzchnia w m²
Wysokość odszkodowania w zł
Borkowice
droga
120/1, 120/5, 120/15, 120/9, 130/1, 130/2, 130/20, 130/21, 131/1, 131/12, 131/2, 210/1, 210/13, 210/2, 211/1, 211/4, 219/1, 219/4, 219/9, 220/1, 220/10, 220/2
23730
1.145.893,00
rozliczone w części opłatą adiacencką w kwocie 1.062.195,90
Borkowice
droga
128/12, 128/15, 128/5
2366
105.926,00
zaliczone na poczet opłaty adiacenckiej
Daszewice
droga
682
200
komunalizacja
Daszewice
droga
369
1900
komunalizacja
Daszewice
droga
258
700
komunalizacja
Daszewice
droga
648/2
2197
komunalizacja
Daszewice
droga
648/1
203
komunalizacja
Daszewice
droga
681/2
4868
komunalizacja
Daszewice
droga
681/1
332
komunalizacja
Daszewice
droga
680
6800
komunalizacja
Mosina
droga
2703/2
1111
komunalizacja
Mosina
droga
2703/1
2675
komunalizacja
Mosina
droga
2598/1
2834
komunalizacja
Mosina
droga
3148
406
komunalizacja
Mosina
droga
1629
1820
komunalizacja
Mosina
droga
1630
260
komunalizacja
Mosina
droga
1600/19
652
komunalizacja
Mosina
droga
1631
620
komunalizacja
Mosina
droga
2040/1
2072
komunalizacja
Mosina
droga
2168
3305
komunalizacja
Mosina
droga
2785
5805
komunalizacja
Mosina
droga
2786
6823
komunalizacja
Mosina
droga
282/2
2679
komunalizacja
Mosina
droga
1582
641
komunalizacja
Mosina
droga
( ul. Wodna)
367/1,368/7
36
7.060,00
Mosina
droga
(ul. Wodna)
629/12
12
2.777,00
Mosina
droga
ul. Wodna
302/11
19
3.751,00
Mosina
droga
ul. Czarnokurz
627/28
3
603,00
Mosina
droga
ul. Wodna
302/7
36
7.383,00
Mosina
droga
ul. Wodna
302/9
38
7.427,00
Krosno
droga
ul. Polna
380/2
200
art. 73
 
Mosina
droga
ul. Wodna
366/1
31
6.515,00
Mosina
droga
ul. Wodna
299/1, 300/1, 301/1
51
11.219,00
Mosina
droga
ul. Wodna
363/1
38
7.864,00
Mosina
droga
ul. Wodna
304/5
25
5.207,00
Mosina
droga
ul. Wodna
360/7
12
2.527,00
Mosina
droga
ul. Wodna
622/1
12
5.277,00
Mosina
droga
ul. Wodna
337/3
45
12.351,00
Mosina
droga
ul. Wodna
329/1
128
26.167,00
Mosina
droga
ul. Wodna
295/4,297/1,296/1
57
11.724,00
Mosina
droga
ul. Wodna
364/1
44
9.247,00
Mosina
droga
ul. Wodna
291/1, 292/1
54
16.890,00
Mosina
droga
ul. Czwartaków
2506/3
360
Art. 73
Mosina
droga
ul. Strzelecka
2626/9
12
Art. 73
Czapury
zab. mieszk.
udział ¼ we własności
201
999
komunalizacja
Mosina
droga
ul. Krótka-Fiedlera
243/1
1277
81.966,00                                                                                     
Mosina
droga
ul. Krótka-Fiedlera
244/1
701
82.695,00
Mosina
droga
ul. Wodna
336/3
47
12.083,00
Mosina
droga
ul. Świerkowa
577
180
39.127,00
Pecna
droga
ul. Wierzbowa
588/1, 588/3
1481
art. 73
Mosina
droga
ul. Świerkowa
486/7
6
1.206,00
Krosno
droga
ul. Nadleśna
391, 392, 405
7529
art. 73
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Elżbieta Kaczmarek (22/09/2011 10:45:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (22/09/2011 11:50:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Elżbieta Kaczmarek (22/09/2011 10:45:31)
Zestawienie obrotu mieniem gminnym wg stanu na dzień 31.XII.2010 r.:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Czuryło
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/07/2011 08:59:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/07/2011 11:49:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/07/2011 11:49:15)