logo
logo bip
Sprzedaż mienia gminnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/06/2018 13:35:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/06/2018 13:46:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Sobkowiak (14/06/2018 14:19:22)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (14/06/2018 13:32:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/06/2018 13:45:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (14/06/2018 14:04:21)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (30/05/2018 12:12:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:25:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (30/05/2018 12:25:33)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (16/05/2018 11:56:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/05/2018 12:08:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (16/05/2018 12:08:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (16/05/2018 11:50:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/05/2018 12:07:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (16/05/2018 12:07:58)
OŚ.6130.33.2018.DG
Mosina, dnia 30 marca 2018 r.
 
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy przetargu na:
Sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina"
 
Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, że w dniu 2018-03-30 o godzinie 14:00  upłynął termin na składanie pisemnych ofert w przetargu na sprzedaż 165 m3 drewna opałowego.
Minimalna cena drewna dla sortymentu S4, stanowiącego przedmiot przetargu: 85,86 zł brutto za 1m3 drewna.
 
W ramach przetargu nie została złożona żadna oferta
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/04/2018 07:46:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2018 07:47:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2018 07:47:52)

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na: „Sprzedaż drewna opalowego, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 11:08:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 11:08:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/03/2018 11:09:11)
 
 
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.301.2016.AS
Burmistrza Gmina Mosina
z dnia 20 czerwca 2016r.
 
 
Załączniki do Regulaminu:
 
1) Pełnomocnictwo dla małżonka

2) Oświadczenie uczestnika przetargu

 
3) Wniosek o zwrot wadium

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (15/07/2016 11:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/07/2016 12:34:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (15/07/2016 12:34:12)