logo
logo bip
Sprzedaż mienia gminnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/04/2019 11:01:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/04/2019 11:37:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (18/04/2019 11:14:29)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/04/2019 10:49:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/04/2019 11:35:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (18/04/2019 11:13:17)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/04/2019 10:18:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/04/2019 11:35:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (18/04/2019 11:12:02)
Mosina, dnia 9 kwietna 2019 r.

GG.68401.9.2014.PS

    PROTOKÓŁ 


  Z trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 444 obręb Pecna zapisanej w KW PO1M/00031270/0 jako własność Gminy Mosina.   Przetarg na ww. nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu z powodu braku wpłat wadium na wyżej wymienioną nieruchomość.      
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (17/04/2019 10:09:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (17/04/2019 11:34:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (18/04/2019 11:09:22)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (27/02/2019 15:31:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (28/02/2019 08:52:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (28/02/2019 08:52:31)
 
 
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.301.2016.AS
Burmistrza Gmina Mosina
z dnia 20 czerwca 2016r.
 
 
Załączniki do Regulaminu:
 
1) Pełnomocnictwo dla małżonka

2) Oświadczenie uczestnika przetargu

 
3) Wniosek o zwrot wadium

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Sobkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Sobkowiak (15/07/2016 11:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/07/2016 12:34:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (15/07/2016 12:34:12)