logo
logo bip
Mosina, dnia 5 września 2018 r.

  GG.68401.13.2011.EK 
    PROTOKÓŁ  
 
Z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: 2767/14 obr. Mosina o pow. 3.421m²,  2767/16 obr. Mosina o pow. 2.827m², 2767/18 obr. Mosina o pow. 5.553m² zapisanych w PO1M/00029407/3 jako własność Gminy Mosina. Przetarg na ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu z powodu braku wpłat wadium na wyżej wymienione działki.