logo
logo bip
Mosina, dnia 9 stycznia 2019 r.
  GG.EK.72241-30/10 
 
PROTOKÓŁ  

Z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 45/5 obręb Dymaczewo Stare zapisanej w KW PO1M/00027242/4 jako własność Gminy Mosina.   Przetarg na ww. nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu z powodu braku wpłat wadium na wyżej wymienioną nieruchomość.