logo
logo bip
Mosina, dnia 14 maja 2019 r.

  GG.68401.3.2015.PS

    PROTOKÓŁ

   Z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 2091/130 obręb Mosina zapisanej w KW PO1M/00022303/5 jako własność Gminy Mosina.   Przetarg na ww. nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu z powodu braku wpłat wadium na wyżej wymienioną nieruchomość.