logo
logo bip
                                                                                                                                    Mosina, dnia 09 maja 2018 r.
 
GG.68401.2.2017.AS


                                                                        PROTOKÓŁ 

Z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 321/3 obr. Mosina zapisanej w KW w PO1M/00040351/8 jako własność Gminy Mosina. Przetarg na ww. nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym - dwa podmioty, które wpłaciły wadium nie przystąpiły do przetargu.