logo
logo bip
Mosina, dnia 14 czerwca 2019 r.

  GG.6840.11.2019.AS

    PROTOKÓŁ 

  Z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 132/6 obręb Krosno zapisanej w KW PO1M/00029407/3 jako własność Gminy Mosina.   Przetarg na ww. nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym - podmiot, który wpłacił wadium nie przystąpił do udziału w przetargu.