logo
logo bip
Mosina, dnia 7 września 2018 r.

  GG.6840.3.2018.AS

    PROTOKÓŁ  
 
Z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek o nr ewid. 262/12 obręb Mosina o pow. 2.339m² oraz 266/3; 262/10 obr. Mosina o łącznej pow. 1.865m²  zapisanych w PO1M/00025522/7 jako własność Gminy Mosina. Przetarg na ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym - podmiot, który wpłacił wadia nie przystąpił do udziału w przetargu.