logo
logo bip
Mosina, dnia 10 stycznia 2019 r.
  GG.EK.72241-13/10
  
  PROTOKÓŁ   


Z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek o nr ewid. 2698/17 obręb Mosina o pow. 1.018m² oraz 2698/18 obr. Mosina o pow. 916m² zapisanych w PO1M/00021193/3 jako własność Gminy Mosina. Przetarg na ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym - uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium nie przystąpili do licytacji przedmiotowych działek.