logo
logo bip
Mosina, dnia 10 stycznia 2019 r.
  GG.68401.8.2015.PS 

  PROTOKÓŁ   

Z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Mosina stanowiących działki o nr ewid.: - 512/1 obr. Mosina, o pow. 648m² zapisana w Kw nr PO1M/00025522/7, - 510/7 obr. Mosina, o pow. 471m² zapisana w Kw nr PO1M/00021997/9, - 511/4 obr. Mosina, o pow. 323m² zapisana w Kw nr PO1M/00046109/9. Przetarg na ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym - podmiot, który wpłacił wadium nie przystąpił do udziału w przetargu.