logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
Burmistrz Gminy Mosina
w związku  z przeprowadzonym 30 czerwca 2010 r. konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
ul. Poznańska 78
61-160 Poznań
 
podaje do informacji, co następuje:
Konkurs, przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wygrał:
 
Pan Arkadiusz Jurek zamieszkały we Wiórku.
 
Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z Nr 184, poz. 1436). Uzasadnienie przedstawione przez Pana Arkadiusza Jurka oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Czapurach uzyskała akceptację Komisji Konkursowej. Pan Jurek odpowiedział poprawnie i wyczerpująco na wszystkie zadane  przez członków Komisji pytania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Kasprzyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:07:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:09:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/08/2010 07:07:48)