logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie

Burmistrz Gminy Mosina

W związku z przeprowadzonymi 12 maja 2011 roku postępowaniami konkursowymi- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) - na stanowiska:

1. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1

2. dyrektora Przedszkola w Wiórku ul. Szkolna 11

3. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie ul. Poznańska 2

4. dyrektora Gimnazjum w Rogalinku ul. Poznańska 19

podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Ewa A. Szymańska.

 - konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie wygrała
Pani Ewa A. Szymańska zamieszkała w Krosinku.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum nr 1 w Mosinie uzyskały akceptację Komisji Konkursowej. Pani Szymańska odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej.

2.Do  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku przystąpiła jedna  kandydatka - Pani Dominika Bąbała

- konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku wygrała Pani Dominika Bąbała zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzyskała akceptację Komisji Konkursowej po przedstawieniu uzasadnienia i koncepcji funkcjonowania Przedszkola
w Wiórku i po odpowiedziach na zadane przez członków Komisji pytania.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Katarzyna Kondziela.

- konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne, nie uzyskała akceptacji Komisji konkursowej.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Rogalinku przystąpiła jedna kandydatka - Pani Halina Gąsiorek.

- konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum  w Rogalinku nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka nie spełniła wymagań formalnych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (13/05/2011 09:33:09)