logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Małgorzata
Pietrzak - Doruch
Pecna
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Małgorzata Pietrzak - Doruch jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Dodatkowym atutem Pani Małgorzaty jest posiadanie certyfikatu LCCI, Level 3 English for Business. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Pani Małgorzat zdobyła 89 punktów na 92 możliwe, sprawdzających poziom wiedzy merytorycznej kandydatki. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/04/2015 13:29:01)