logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała

Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Natalia
Rynkowska
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Natalia Rynkowska jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Ochroną Środowiska, specjalizacja - Monitoring Środowiska i oceny środowiskowe - uzyskała tytuł magistra inżyniera. Jest również współautorem wielu prac związanych z ochroną środowiska. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:39:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:46:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/06/2015 15:46:13)