logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 ds. zarządzania drogami w Referacie Mienia Komunalnego  
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Klaudia
Kołodziejczak
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Klaudia Kołodziejczak jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kierunek administracja i finanse samorządowe. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 09:17:33)