logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Michalina
Szeliga  
Poznań
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Michalina Szeliga spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku gospodarka przestrzenna.
Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 10 kandydatów ubiegających się o stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, Pani Michalina Szeliga, zdobyła największą ilość punktów tj. 10,775 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:15:21)