logo
logo bip
Oferty pracy w Samorządzie
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anita
Ćwiklińska  
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Anita Cwiklińska - spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 12 kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze Pani Anita Cwiklińska, zdobyła największą ilość punktów tj. 9,732 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność oraz dokładność.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/02/2016 12:21:35)