logo
logo bip
Nabory ogłoszone w latach 2010 - 2017

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:

ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Nieruchomościami

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Rozalia  

Skrzypczak  

Słupia

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie.

Jest absolwentką podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Motywacją do pracy dla Pani Rozalii Skrzypczak  jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Rozalia dała się poznać jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:03:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/12/2012 12:03:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/12/2017 02:00:16)