logo
logo bip
Nabory ogłoszone w 2019 r.
Oferowane stanowisko
Data ogłoszenia
Termin składania dokumentów
Przebieg naboru
Jednostka/Komórka
Stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych (3 etaty)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 24.I.2019 r.
 11.II.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
- Wynik naboru

Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Urząd Miejski w Mosinie
 1.II.2019 r.
15.II.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wyniki naboru
Stanowisko: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz w Mosińskiej Bibliotece Publicznej
(2 etaty)

Mosińska Biblioteka Publiczna
 24.I.2019 r.
 18.II.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze

- Wyniki naboru
Stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych (3 etaty)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
18.II.2019 r.
28.II.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych  
- Oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
 - Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa

Urząd Miejski w Mosinie
 12.III.2019 r.
 25.III.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie
 15.III.2019 r.
29.III.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Projektami i Funduszami Pomocowymi zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 22.III.2019 r.
 08.IV.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Referat Geodezji i Nieruchomości - na czas zastępstwa

Urząd Miejski w Mosinie
 22.III.2019 r.
08.IV.2019 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 22.III.2019 r.
 05.IV.2019 r.
- www.tbs.mosina.pl

UWAGA: Jeżeli do danego ogłoszenia nie wprowadzono indywidualnych wzorów dokumentów, można korzystać z uniwersalnych formularzy dostępnych >>>TUTAJ<<<