logo
logo bip
Mosina, 26.02.2019 r.
Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na 2019 r.

Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.    
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  1.025,35 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi: 769,01 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 358, statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 17, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0.
 4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 380,07 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 351, statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 0, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 2.
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (04/03/2019 12:11:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/03/2019 12:17:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/03/2019 12:17:31)
Mosina, 31.10.2018 r.
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r. -po aktualizacji
Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  961,14 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok i wynosi: 720,85 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2017 r.-2/3 oraz stan na 30.09.2018 1/3- SIO) wynosi 354, w tym 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 381,68 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2017 r.-2/3 oraz stan na 30.09.2018 r.-1/3 - SIO) wynosi 327, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 6. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2018 r.:
a)uczeń przypisany do wagi P 60-1.295,73 zł (miesięcznie),
b)uczeń przypisany do wagi P 61-1.608,49 zł (miesięcznie),
c)uczeń przypisany do wagi P 55-4.244,63 zł (miesięcznie),
d)uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P 57  - 375,31 zł (miesięcznie),
e)uczeń przypisany do wagi P 43-335,10 zł (miesięcznie).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów są dokonywane w ustawowych terminach.
Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Rys
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (07/11/2018 14:39:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/11/2018 14:43:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Balcerek - Kałek (07/11/2018 14:39:02)
Mosina, 26.02.2018 r.
 Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r.

Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  976,74 zł (miesięcznie).
 2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok i wynosi: 732,55 zł (miesięcznie).
 3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 352, w tym 14 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 372,64 zł (miesięcznie).
 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 315, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie                 o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 6. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2018 r.:
a) uczeń przypisany do wagi P 60-1.295,73 zł (miesięcznie),
b) uczeń przypisany do wagi P 55 - 4.244,63 zł (miesięcznie),
c) uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P 57 - 375,31 zł (miesięcznie).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (26/02/2018 12:51:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/03/2018 12:39:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/03/2018 12:39:00)

 Mosina, 15.05.2017 r.

 

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.-aktualizacja

 

Na podstawie art. 78e. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 

 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 964,87 zł (miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. - SIO) wynosi 342, w tym 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 301,41 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2016 r. - SIO) wynosi 338, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki subwencji oświatowej z 2017 r.:
  1. uczeń przypisany do wagi P54 : 1.271,57 zł (miesięcznie);
  2. uczeń przypisany do wagi P55 :1.578,50 zł (miesięcznie);
  3. uczeń przypisany do wagi P49 : 4.165,48 zł (miesięcznie);
  4. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51 - 368,32 zł (miesięcznie).
Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr XL/395/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Mosina, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.

  

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/05/2017 14:38:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2017 15:02:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 07:51:26)
Mosina, 31.10.2017 r.
                                                                         
Ogłoszenie
o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.-aktualizacja
 
Na podstawie art. 78e ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.
 
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi:  973,55 zł (miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. i 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 346, w tym 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 340,10 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2016 r. i 30.09.2017r.- SIO) wynosi 305, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2017 r.:
  1. uczeń przypisany do wagi P54: 1.271,57 zł (miesięcznie);
  2. uczeń przypisany do wagi  P55: 1.578,50 zł (miesięcznie);
  3. uczeń przypisany do wagi P49: 4.165,48 zł (miesięcznie);
  4. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51: 368,32 zł (miesięcznie).
 
Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr LIII/591/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca  2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 07:48:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 07:50:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/11/2017 07:51:46)
Mosina, dnia 06.02.2017 r.

Ogłoszenie
o podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
 

Na podstawie art. 78e. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi:  964,87 zł.(miesięcznie)
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. - SIO) wynosi 342, w tym 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 301,41 zł.(miesięcznie)
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2016 r. - SIO) wynosi 338, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2016 r.:
 1. uczeń przypisany do wagi P54, waga P55 - 1.742,20 zł. (miesięcznie),
 2. uczeń przypisany do wagi P49 - 4.137,73 zł. (miesięcznie),
 3. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51 - 365,86 zł. (miesięcznie)  

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr XL/395/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada  2016 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Mosina, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.   Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach. Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Ryś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (09/02/2017 09:41:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/02/2017 09:46:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/02/2017 13:45:34)