logo
logo bip
Mosina, 26.02.2019 r.
Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
na 2019 r.

Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.    
  1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  1.025,35 zł (miesięcznie).
  2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok i wynosi: 769,01 zł (miesięcznie).
  3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 358, statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 17, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0.
  4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 380,07 zł (miesięcznie).
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 351, statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 0, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 2.
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Balcerek - Kałek (04/03/2019 12:11:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/03/2019 12:17:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/03/2019 12:17:31)