logo
logo bip
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (15/04/2019 10:38:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (15/04/2019 10:42:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (15/04/2019 10:42:54)

Mosina, 8 marca 2019

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 

            Zgodnie z § 10 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2018 r. Nr OŚ.0050.20.2019, na terenie Gminy Mosina, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 7 marca 2019 r.

 W trakcie trwania konsultacji nie zostały złożone żadne propozycje, uwagi i opinie do uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie.

             

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (11/03/2019 14:23:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/03/2019 16:11:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (11/03/2019 16:11:25)

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego

           

 1. Podstawa prawna konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

 

 1. Przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców Gminy Mosina z projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego oraz umożliwienie zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedłożonego projektu uchwały.

 

 1. Termin konsultacji: 30.01.2019 r. – 19.02.2019 r.

 

 1. Forma konsultacji:

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można było składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050  Mosina (w godzinach urzędowania), listownie lub poprzez platformę ePUAP. 

 

 1. Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi/propozycje zmian do projektu uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (25/02/2019 15:54:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:08:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (25/02/2019 16:08:51)
Mosina, 5 lutego 2019 r.
Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2018 r. Nr OŚ.00501.171.2018, na terenie Gminy Mosina, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r.

W trakcie trwania konsultacji złożone zostały propozycje, uwagi i opinie do uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie. Propozycje uwagi i opinie wraz z ich uwzględnieniem stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

O powyższych ustaleniach osoba wnosząca uwagi została poinformowana pismem z dnia 5 lutego 2019 r.


Załącznik:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/02/2019 22:24:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/02/2019 22:24:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/02/2019 22:24:30)
Raport z konsultacji społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 23:27:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 23:27:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 23:27:25)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (07/09/2017 13:36:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:23)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (07/09/2017 07:44:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:05)

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Mosina na lata 2017-2027


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/07/2017 15:05:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/07/2017 15:05:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/07/2017 15:05:14)

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/01/2017 15:20:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/01/2017 15:20:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/01/2017 15:22:01)

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

            Na podstawie § 10 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zakończone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, które przeprowadzane były w terminie od 24 lutego 2015 r., do dnia 16 marca 2015 r.

            W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie, propozycje oraz uwagi.

           

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Ochocka - Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (23/03/2015 15:21:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (23/03/2015 15:43:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (23/03/2015 15:43:01)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (03/10/2014 08:48:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (03/10/2014 08:48:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (03/10/2014 08:48:41)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (10/07/2014 11:25:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (10/07/2014 11:29:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (10/07/2014 11:29:06)