logo
logo bip
Raport z konsultacji społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 23:27:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 23:27:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 23:27:25)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (07/09/2017 13:36:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:23)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (07/09/2017 07:44:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (08/09/2017 08:14:05)

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Mosina na lata 2017-2027


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/07/2017 15:05:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/07/2017 15:05:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/07/2017 15:05:14)

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji Mosina


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Lewandowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/01/2017 15:20:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/01/2017 15:20:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/01/2017 15:22:01)

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

            Na podstawie § 10 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zakończone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, które przeprowadzane były w terminie od 24 lutego 2015 r., do dnia 16 marca 2015 r.

            W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie, propozycje oraz uwagi.

           

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Ochocka - Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krystyna Panek (23/03/2015 15:21:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (23/03/2015 15:43:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (23/03/2015 15:43:01)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (03/10/2014 08:48:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (03/10/2014 08:48:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (03/10/2014 08:48:41)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak-Kowalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (10/07/2014 11:25:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Fajfer (10/07/2014 11:29:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (10/07/2014 11:29:06)