logo
logo bip
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Mosina, 8 marca 2019

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 

            Zgodnie z § 10 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2018 r. Nr OŚ.0050.20.2019, na terenie Gminy Mosina, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 7 marca 2019 r.

 W trakcie trwania konsultacji nie zostały złożone żadne propozycje, uwagi i opinie do uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie.