logo
logo bip

Raport o stanie Gminy Mosina 2018 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w roku 2018.

To pierwszy tego typu dokument sporządzony wg wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym oraz podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr VII/47/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2018. Jednakże dla pełniejszego zrozumienia procesów i trendów, jakie zachodzą w Gminie Mosina szereg zagadnień zostało pokazanych w perspektywie 5-letniej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Mosina do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Każdego roku będą przedstawiane kolejne raporty, które będą kumulowały wiedzę wcześniej zgromadzoną, jak również będą jeszcze bardziej uszczegóławiały zakres informacji przekazywanych zgodnie z oczekiwaniami, które będą artykułowane w czasie dyskusji nad niniejszym dokumentem.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem
Przemysław Mieloch


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Justyna Kaczmarczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/05/2019 18:45:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/05/2019 18:45:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (02/06/2019 19:03:31)