logo
logo bip
Rejestr Dziennych Opiekunów w Gminie Mosina
 
WYKAZ  DZIENNYCH  OPIEKUNÓW  PROWADZONY 
PRZEZ  BURMISTRZA GMINY MOSINA
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.157 jt)
Lp Imię i nazwisko dziennego opiekuna Numer wpisu Miejsce sprawowania opieki Data wpisu Data wykreślenia  
1 Danuta Walkowiak OW.1/Dz.O/2014/AW Mosina ul. Dębowa 12   4.04.2014 24.08.2015  
2 Sylwia Gierszewska OW.2/Dz.O/2014/AW Mosina            ul. Dębowa 12 23.06.2014    
3 Michalina Michalczyk OP.150.29.1.2015.AW /OP.4/Dz.O/2015/AW Krosno ul.Olszynkowa 1   9.11.2015 16.05.2016  
4 Sonia Majorczyk OP.150.29.2.2015.AW /OP.4/Dz.O.2015/AW Krosno ul.Olszynkowa 1   9.11.2015 25.01.2016  
5 Anna Ruszyńska OP.150.5.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12   9.02.2016   3.03.2016  
6 Anna Sobolewska OP.150.6.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12 Krosno ul. Olszynowa 1   9.02.2016    
7 Danuta Walkowiak OP.150.6.1.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12 Krosno ul. Olszynowa 1   9.02.2016    
8 Natalia Kaźmierczak OP.150.17.1.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12   3.03.2016   6.07.2016  
9 Dorota Owoc OP.150.18.1.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12 Krosno ul.Olszynkowa 1   9.03.2016    
10 Kinga Siwińska OP.150.26.2016.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 16.05.2016    
11 Hanna Borowiak OP.150.38.1.2016.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 27.09.2016    
12 Karolina Ignaszak OP.150.5.1.2017.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 23.01.2017    
13 Michalina Michalczyk OP.150.9.1.2017.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 27.02.2017    
  Stan na dzień 27.02.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/06/2014 10:17:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/04/2014 07:47:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (27/02/2017 09:25:13)