logo
logo bip
Zarządzenia 2003

Zarządzenie  nr FB.00501.469.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1)   Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Caritas Poznańska

 

Kultura lekiem na zaburzenia komunikacji językowej

6 000,00


2) Środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewelina Waligórska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Waligórska (05/11/2013 10:18:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2013 14:44:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Waligórska (05/11/2013 10:18:25)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca  2003 r., Nr 120/2003, w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki położonej w Mosinie o nr ewid. 2618/9

 

Zarządzenie nr 120/2003.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/07/2003 08:04:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:03:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:48:57)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2003r., Nr 118/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działek położonych w Mosinie, o nr ewid. 2111/5 i 2112/10.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/07/2003 07:52:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:03:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:49:04)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2003 r., Nr 117/2003, w sprawie przeznaczenia działek o nr ewid. 2112/8, 2111/4, 2112/9, 2112/2 i 2131/16, położonych w Mosinie, do sprzedaży:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/07/2003 07:46:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:03:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:49:16)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 marca 2003 r., Nr 63/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektu kładki dla pieszych na kanale Mosińskim we wsi Krosinko.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 10:00:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:43:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:49:26)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 marca 2003 r., Nr 62/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych z przeznaczeniem dla gabinetów Zastępców Burmistrza i Sekretarza Gminy.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 09:53:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:44:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:49:35)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 60/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 09:50:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:43:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:50:15)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 59/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 09:48:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:43:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:50:23)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 58/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 09:46:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:50:32)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 57/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bolesławiec.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 09:45:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:43:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:50:55)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 56/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 09:43:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:51:02)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 55/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2003 09:42:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:43:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:51:25)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 54/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 15:08:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:51:34)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 53/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice.

Zarządzenie nr 53/2003.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 15:05:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:43:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:51:42)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 52/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 15:01:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:51:10)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 51/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 15:00:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:51:51)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 50/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:58:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:49:42)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 49/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:55:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:41:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:52:02)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 48/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:53:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:52:13)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 47/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:51:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:41:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:51:17)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 46/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:49:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:42:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:52:20)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 45/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki, Sowiniec.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:45:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:41:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:52:29)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 44/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:43:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:41:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:52:54)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 43/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:41:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:40:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:53:05)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 41/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:38:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:41:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:53:13)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 40/2003 w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:36:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:40:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:53:28)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 39/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:34:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:41:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:53:36)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 38/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:31:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:41:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:53:21)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 37/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:29:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:40:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:53:45)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 36/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:25:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:40:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:53:54)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 34/2003, w sprawie obwieszczenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:16:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:40:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:54:04)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 32/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:12:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:40:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:54:54)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lutego 2003 r., Nr 31/2003, w sprawie wysokości ceny za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego we wsi Wiórek.

Zarządzenie nr 31/2003.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:08:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:39:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:54:22)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 stycznia 2003 r., Nr 30/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w Mosinie w ulicy Niemcewicza-Krasickiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 14:02:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:39:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:55:05)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 stycznia 2003 r., Nr 29/2003, w sprawie społecznego komitetu budowy wodociągiu i elektryfikacji przy ul. Świerkowej w Rogalinku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:58:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:39:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:54:42)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 28/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice.

Zarządzenie nr 28/2003.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:56:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:38:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:55:38)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 27/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:54:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:38:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:55:53)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 26/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:52:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:37:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:55:27)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 25/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:50:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:37:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:56:04)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 24/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:47:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:37:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:56:13)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 23/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice.

Zarządzenie nr 23/2003.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:42:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:37:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:50:46)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 22/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:40:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:36:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:52:40)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 21/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:37:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:36:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:54:12)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 20/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:33:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:36:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:54:32)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 19/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:23:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:36:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:49:50)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 18/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:21:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:25:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:55:14)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 17/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:20:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:25:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:56:31)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 16/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki, Sowiniec.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:18:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:23:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:50:06)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 15/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:16:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:23:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:56:55)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 14/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:12:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:23:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:57:03)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 13/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:10:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:22:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:57:11)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 12/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:09:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:22:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:57:22)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 11/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:07:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:22:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:56:46)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 10/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:05:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:22:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:58:55)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 9/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno.

Zarządzenie nr 9/2003.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 13:01:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:22:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:58:32)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 8/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:58:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:59:06)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 7/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:56:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:14:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:57:34)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 6/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:46:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:14:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:58:24)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 5/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:14:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:58:12)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 4/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:25:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:14:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:57:44)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 3/2003, w sprawie wyborów Przewodniczacego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:22:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:13:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:57:53)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 2/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prace związane z utrzymaniem czystości w budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie przy ul. Dworcowej 3.

Zarządzenie nr 2/2003.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:17:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:13:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:58:02)
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 120/2003, w sprawie uzupełnienia Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/02 z 08.11.2002 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWLANEGO, WRAZ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, NOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO ŁĄCZNIE Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ ZLOKALIZOWANYCH W MOSINIE UL. MIESZKA"
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/09/2003 12:12:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 09:04:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 10:58:43)