logo
logo bip
Zarządzenia 2005
Zarządzenie Nr 32/05
z dnia 7 lipca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się ceny wywoławcze niższe o 30% dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 61/04 z dnia 6 września 2004r. i nr 96/04 z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi w dniach 16.11.2004r., 8.02.2005r., 24.02.2005r., 4.05.2005r., 5.07.2005r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Kaczmarek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Elżbieta Kaczmarek (07/07/2005 13:37:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:13:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:32:03)