logo
logo bip
Zarządzenia 2005
Zarządzenie Nr 9/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 lutego 2005 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.
 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zarządzam co następuje:
 
§1
 
W zarządzeniu Nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007 wprowadza się następujące zmiany:
 
Okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007 zastępuje się latami 2005-2008.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Bączyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (25/10/2005 09:39:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:24:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:30:38)