logo
logo bip
Zarządzenia 2005
 Zarządzenie Nr 45/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31.08.2005r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek,
a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej( Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zm. ) zarządzam:
 
§ 1
 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2005r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Bączyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (07/11/2005 09:30:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:24:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:29:20)