logo
logo bip
Zarządzenia 2005
Zarządzenie  Nr 57/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 października 2005r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Powołanie Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina:
1.    Jerzy Wroński               -  Przewodniczący Komisji  
2.    Stanisław Dębiec          -  członek
3.    Wojciech Górny           -  członek
4.    Barbara Małecka          -  członek
5.    Elżbieta Kaczmarek     -  członek
6.    Elżbieta Jędrzejczak     -  członek
7.    Miłosz Sura                  -  członek
 
§ 2.
 
1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc
    aktywnie w całym procesie przetargowym.
2. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji
    Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
3. Komisja przetargowa nie może przystąpić do procedury wyboru w składzie
    mniejszym niż trzy osoby.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Kaczmarek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Elżbieta Kaczmarek (26/10/2005 11:47:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (07/11/2008 12:22:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (05/11/2008 09:27:39)