logo
logo bip
 
Zarządzenie Nr IK. 00501.22.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 lutego 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :  

„Odbiór odpadów z terenów komunalnych"
 
zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Przemysława Mielocha,
2.      Dominikę Grząślewicz - Gabler,
3.      Agnieszkę Kasprzyk,
4.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Przemysława Mielocha jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (28/02/2017 11:53:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/03/2017 14:54:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/03/2017 14:54:21)