logo
logo bip
Zarządzenie Nr BG 00501.65.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 maja 2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Michalina Szeliga   - Członek Komisji;
3.    Zygmunt Kmiecik - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2017r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak - Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/06/2017 12:32:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/06/2017 12:32:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/06/2017 12:32:39)