logo
logo bip

Zarządzenie Nr BG. 0050.176. 2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 grudnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miejskiego
w Mosinie.

 

         Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.), art.130 §2 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.108 z późn.zm.) 
oraz  § 15 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dzień 24 grudnia 2018r., dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu: 15 grudnia 2018r.

§ 2

 

Urząd Miejski w Mosinie w dniach, 11 i 18 grudnia 2018r. będzie czynny
w godzinach  od 7.00. do 16.00, natomiast w dniu  31 grudnia 2018r., będzie  czynny w godzinach od 7.00.do 13.00.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Julia Olejniczak -Kowalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (07/12/2018 10:09:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (07/12/2018 10:12:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (07/12/2018 11:04:23)