logo
logo bip
Zarządzenie nr BR.0050.68.2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo