logo
logo bip
Zarządzenie Nr BZP.0050.17.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Wiosenne i jesienne profilowanie oraz wałowanie dróg na terenie gminy Mosina w 2018 r."