logo
logo bip
Zarządzenie nr OŚ.0050.81.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu pr

Zarządzenie nr OŚ.0050.81.2018

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w osobie Pani Emilii Kurkiewicz – pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.