logo
logo bip
Zarządzenie nr BR.0050.77.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna