logo
logo bip
Zarządzenie nr BR.0050.82.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice