logo
logo bip
Wykaz Dziennych Opiekunów w Gminie Mosina

Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Mosina

(zatrudnienie przez osobę fizyczną)

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna  CALINECZKA Dorota Owoc Mosina  CALINECZKA Dorota Owoc Mosina  CALINECZKA Dorota Owoc Mosina  CALINECZKA Dorota Owoc Mosina 
Numer NIP/REGON  NIP: 7791391790
REGON: 631267186 
NIP: 7791391790
REGON: 631267186 
NIP: 7791391790
REGON: 631267186 
NIP: 7791391790
REGON: 631267186 
Imię i nazwisko dziennego opiekuna  Dorota Owoc  Sylwia Gierszewska Agnieszka Szuman  Hanna Wyzuj
Miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna ul. Olszynkowa 1
62-050 Krosno
ul. Olszynkowa 1
62-050 Krosno
ul. Olszynkowa 1
62-050 Krosno
ul. Olszynkowa 1
62-050 Krosno
Informacja o zawieszaniu działalności, związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy 
Liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna  5 5 5 8  
Czas sprawowania opieki  Ok.8 godzin/dzienne  Ok.8 godzin/dzienne  Ok.8 godzin/dzienne  Do ok.8 godzin/dziennie-praca według indywid.ustaleń (zastępstwo/do pomocy) 
Wysokość opłat  280 zł-850 zł w zależności od indywid.ustaleń  280 zł-850 w zależności od indywid.ustaleń  280 zł-850 w zależności od indywid.ustaleń  280 zł-850 w zależności od indywid.ustaleń 

Stan na dzień 18.10.2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Balcerek-Kałek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/02/2018 09:19:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/02/2018 09:34:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Wojnowska (24/10/2018 12:39:19)
 
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA GMINY MOSINA (2014 - 2017) 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.157 jt)
Lp Imię i nazwisko dziennego opiekuna Numer wpisu Miejsce sprawowania opieki Data wpisu Data wykreślenia  
1 Danuta Walkowiak OW.1/Dz.O/2014/AW Mosina ul. Dębowa 12   4.04.2014 24.08.2015  
2 Sylwia Gierszewska OW.2/Dz.O/2014/AW Mosina ul. Dębowa 12 23.06.2014    
3 Michalina Michalczyk OP.150.29.1.2015.AW /OP.4/Dz.O/2015/AW Krosno ul.Olszynkowa 1   9.11.2015 16.05.2016  
4 Sonia Majorczyk OP.150.29.2.2015.AW /OP.4/Dz.O.2015/AW Krosno ul.Olszynkowa 1   9.11.2015 25.01.2016  
5 Anna Ruszyńska OP.150.5.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12   9.02.2016   3.03.2016  
6 Anna Sobolewska OP.150.6.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12 Krosno ul. Olszynowa 1   9.02.2016   2.01.2018

 
7 Danuta Walkowiak OP.150.6.1.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12 Krosno ul. Olszynowa 1   9.02.2016   2.01.2018  
8 Natalia Kaźmierczak OP.150.17.1.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12   3.03.2016   6.07.2016  
9 Dorota Owoc OP.150.18.1.2016.AW Mosina ul. Dębowa 12 Krosno ul.Olszynkowa 1   9.03.2016    
10 Kinga Siwińska OP.150.26.2016.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 16.05.2016   2.01.2018  
11 Hanna Borowiak OP.150.38.1.2016.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 27.09.2016   2.01.2018  
12 Karolina Ignaszak OP.150.5.1.2017.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 23.01.2017    
13 Michalina Michalczyk OP.150.9.1.2017.AW Krosno ul.Olszynkowa 1 27.02.2017   2.01.2018  
14 Agnieszka Szuman OP.150.40.1.2017.AW Krosno ul.Olszynkowa1 29.12.2017    
15 Kinga Basińska
OP.150.18.1.2018.AW Krosno ul.Olszynkowa 1
25.05.2018
 18.10.2018  
16
Hanna Wyzuj
Op.150.37.2018.AW
Krosno ul.Olszynkowa 1
18.10.2018
   
Stan na dzień 18.10.2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/06/2014 10:17:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/04/2014 07:47:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Wojnowska (24/10/2018 12:53:55)