logo
logo bip
Kadencja 1999-2007
Jacek Szeszuła - Dziekan Kapituły
Barbara Miczko-Malcher
Zygmunt Pniewski
Józef Stelmach
Janusz Szymonowicz
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (23/05/2016 13:40:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (25/05/2016 12:51:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (15/02/2017 13:26:39)
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej:

- w 1999 r. 3 Laureatom:
* Jakub Krauthofer-Krotowski (uchwała nr X/102/99 z 15.04.1999 r.),
* hrabia Edward Raczyński (uchwała nr X/103/99 z 15.04.1999 r.),
* Kazimierz Maciejewski (uchwała nr X/104/99 z 15.04.1999 r.),

- w 2000 r. 3 Laureatom:
* ks. kan. Roman Hildebrand (uchwała nr XXV/213/2000 z 12.04.2000 r.),
* Antoni Jerzak (uchwała nr XXV/214/2000 z 12.04.2000 r.),
* Andrzej Kasprzyk (uchwała nr XXV/215/2000 z 12.04.2000 r.),
- w 2001 r. 2 Laureatom:
* ks. Czesław Szperzyński (uchwała nr XXXIX/340/01 z 29.03.2001 r.),
* Mieczysław Konieczny (uchwała nr XXXIX/341/01 z 29.03.2001 r.),
- w 2002 r. 4 Laureatom:
* Janina i Walenty Murkowscy (uchwała nr LVI/460/02 z 18.04.2002 r.),
* Henryk Kołtoniak (uchwała nr LVI/461/02 z 18.04.2002 r.),
* Fabian Roszak (uchwała nr LVI/462/02 z 18.04.2002 r.),
* Jan Kałuziński (uchwała nr LVI/463/02 z 18.04.2002 r. ),
- w 2003 r. 3 Laureatom:
* Bożena Jakś (uchwała nr VII/70/03 z 27.03.2003 r.),
* Rozstrzelani na Rynku w Mosinie (uchwała nr VII/71/03 z 27.03.2003 r.),
* Dorota Lisek (uchwała nr VII/72/03 z 27.03.2003 r.),
- w 2004 r. 4 Laureatom:
* Antoni Dziatkowiak (uchwała nr XXIII/195/04 z 15.04.2004 r.),
* Kinga i Leon Kostrzewscy (uchwała nr XXII/196/04 z 15.04.2004 r.),
* Zbigniew Miczko (uchwała nr XXII/197/04 z 15.04.2004 r.),
* Ignacy Sterczyński (uchwała nr XXII/198/04 z 15.04.2004 r.),
- w 2005 r. 3 Laureatom:
* ks. kan. Edward Majka (uchwała nr XXXVIII/331/05 z 31.03.2005 r.),
* Marian Rembowski (uchwała nr XXXVIII/332/05 z 31.03.2005 r.),
* Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie (uchwała nr XXXVIII/333/05 z 31.03.2005 r.),
- w 2006 r. 3 Laureatom:
* Danuta Białas (uchwała nr LVI/435/06 z 30.03.2006 r.),
* Czesław Jencz (uchwała nr LVI/436/06 z 30.03.2006 r.),
* Ryszard Małecki (uchwała nr LVI/437/06 z 30.03.2006 r.).
W kadencji 1999-2007 złożono łącznie 41 wniosków o uhonorowanie Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (15/02/2017 12:17:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (15/02/2017 13:15:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (16/02/2017 10:29:25)