logo
logo bip
Kadencja 2015-2023
Krzysztof Lipiak - Dziekan Kapituły
Danuta Białas
Jerzy Sławomir Falbierski
Józefa Roszak-Rosić
Jacek Szeszuła
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (20/05/2016 07:19:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (25/05/2016 12:52:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (15/02/2017 13:24:57)
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej:

- w 2015 r. 2 Laureatom:
* Krystyna Małecka (uchwała nr X/63/15 z 29.04.2015 r.),
* Marek Pruchniewski
(uchwała nr X/64/15 z 29.04.2015 r.),

- w 2016 r. 4 Laureatom:
* Orkiestra Dęta im. hm Antoniego Jerzaka (uchwała nr XXX/224/16 z 28.04.2016 r.),
* Marian Szczepaniak
(uchwała nr XXX/225/16 z 28.04.2016 r.),
* Antoni Nadolny (uchwała nr XXX/226/16 z 28.04.2016 r.),
* Dorota i Jacek Strzeleccy
(uchwała nr XXX/227/16 z 28.04.2016 r.),
- w 2017 r. 2 Laureatom:
* Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii (uchwała nr XLVIII/551/17 z 27.04.2017 r.),
* Aleksandra Pruchniewska
(uchwała nr XLVIII/552/17 z 27.04.2017 r.).
- w 2018 r. 1 Laureatowi:
* Roman Czeski (uchwała nr LXVII/766/18 z 26.04.2018 r.).
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (15/02/2017 13:09:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (15/02/2017 13:16:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (20/06/2018 10:04:06)