logo
logo bip
Kontrola działalności
Kontroli podjętych przez Radę Miejską w Mosinie uchwał dokonuje Wojewoda Wielkopolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - zakresie spraw finansowych. Wyżej wymienione organy nadzoru mogą orzekać o nieważności uchwały w całości lub w części, jeśli stwierdzą jej sprzeczność z prawem.

Kadencja 2014-2018:

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXII/723/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, iepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LX/709/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (04/02/2005 11:13:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/02/2007 11:14:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (26/02/2018 12:42:06)