logo
logo bip
XI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 czerwca 2019 r.
Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych:
1) w sprawie zdjęcia z porządku XI sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu 6 dotyczącego zmiany uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mieczewie
2) w sprawie zdjęcia z porządku XI sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu 8 dotyczącego utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą "Park Strzelnica Sp. z o.o. w Mosinie"
3) w sprawie zdjęcia z porządku XI sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu 9 dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020
4) w sprawie wprowadzenia do porządku XI sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu dotyczącego określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, jako punktu następującego po punkcie dotyczącym zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023
5) w sprawie porządku obrad
6) w sprawie przesunięcia rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego na następną sesję Rady Miejskiej w Mosinie
7) w sprawie zwiększenia wysokości środków przypadających na dane sołectwo o 60% w projekcie uchwały w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego
8) w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego
9) w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
10) w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023  
11) w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
12) w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
13) w sprawie projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.12.2019 i BR.1511.5.2019)
14) w sprawie projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.13.2019 i BR.1511.6.2019)
15) w sprawie projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.14.2019 i BR.1511.7.2019)
16) w sprawie projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.15.2019 i BR.1511.8.2019)
17) w sprawie projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.16.2019 i BR.1511.9.2019)
18) w sprawie projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.17.2019 i BR.1511.10.2019)