logo
logo bip
XV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 września 2019 r.
Nagranie audiovideo część 1
Nagranie audiovideo część 2
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
2) projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
3) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy PLATANOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świątniki
4) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy KMINKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki
5) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy SZAŁWIOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki
6) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy SZCZAWIOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki
7) projektu uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Borkowice
8) projektu uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki
9) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie w składzie pięcioosobowym
10) dodania paragrafu trzeciego określającego termin zakończenia prac Komisji Statutowej do 15 stycznia 2020 r.
11) projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie
12) wycofania projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina i przekazania go jako wniosku do Komisji Statutowej